Wiesław Zenon Stępniewski

Wiesław Zenon Stępniewski (1909-1998), "Steppy", inż. mechanik, konstruktor lotniczy


Zobacz film

Pochodził z Kamieńca Podolskiego. Ukończył Korpus Kadetów, a następnie studiował na Oddziale Lotniczym Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej (dyplom w 1933 r.). Współpracował przy projekcie samolotu PZL.37B Łoś. Od 1935 r. był kierownikiem technicznym Instytutu Technicznego Szybownictwa i Motoszybownictwa we Lwowie. Kontynuował również pracę naukową, a od 1936 r. wykładał mechanikę lotu i technologię lotniczą na Politechnice Lwowskiej.

Ewakuowany do Francji we wrześniu 1939 r. pracował w przemyśle lotniczym w zakładach Bronzavia w Paryżu. Po upadku Francji został ewakuowany do Anglii, a od 1941 r. pracował jako kierownik działu aerodynamiki i wytrzymałości w kanadyjskich zakładach angielskiej firmy De Havilland (DHC).

Po wojnie osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie związał się z przemysłem śmigłowcowym, najpierw z The Jet Helicopter Corp., a od 1947 r. z wytwórnią Piasecki Helicopter Corp. (później Boeing Vertol), gdzie zajmował kierownicze stanowiska w działach badań aerodynamicznych i zaawansowanych technologii.

Zajmował się m. in. opracowaniem aerodynamicznym śmigłowców dwuwirnikowych w układzie podłużnym. Kierował pracami nad samolotem pionowego startu i lądowania w układzie zmiennopłata Vertol 76 (VZ-2). Prowadził wykłady z zakresu aerodynamiki wiropłatów na kursach dla inżynierów.

W latach 1969-75 Stępniewski był wykładowcą na Princeton University. Opublikował blisko 100 prac, w tym fundamentalny podręcznik aerodynamiki wiropłatów. Tłumaczył także naukowe opracowania z języka rosyjskiego na angielski.

Od 1975 r. Stępniewski był na emeryturze, ale jako konsultant nadal związany był z Boeing Helicopters w Filadelfii. w 1992 r. założył własną firmę prowadzącą prace studialne i tłumaczenia na rzecz wojska i NASA.

Do zasadniczych osiągnięć Stępniewskiego zaliczyć należy ukształtowanie aerodynamiki, mechaniki lotu i osiągów ponad 5000 statków powietrznych, opracowanie przejrzystych metod aerodynamicznych obliczeń śmigłowców, wykształcenie wielu setek specjalistów śmigłowcowych. 
 


PowrótProjekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego,
Boeing Central & Eastem Europe
© NeoServer 2011      - Polityka obsługi "ciasteczek" -